Faith. Hope. Love

Ketika kemanusiaan dipertanyakan, dan perbedaan dijadikan alasan. Apakah kita, manusia – sudah lebih berkuasa daripada Tuhan, sehingga dengan mudah satu mencabut nyawa manusia lain? Apakah kita, manusia – sudah lebih percaya dengan doktrin yang dibuat manusia, daripada belajar untuk mengenali dan mencintai sesama dengan hati? […]

Read more